bg

office.jpg

 

"Премиер Груп ООД", гр. Варна е частна компания регистрирана през 1997 г. в гр. Варна.

 

"Премиер Груп ООД" , офис Варна, предлагат своите качествени услуги на корабостроителни и кораборемонтни заводи, корабособственици.

 

"Премиер груп ООД" разполагат с високо квалифицирани работни групи специалисти, които могат да удовлетворят претенциите на всеки свой клиент или проект било той с морска или промишлена насоченост.

 

Премиер Груп ООД са сертифицирани по ISO 9001 от Ллойд регистър през 1998 г.

 

Проекти

Виж повече

Кораборемонтен завод "VIKTOR LENAC SHIPYARD" d.d., Rijeka, Croatia

През м. Април 2018г. фирма "Премиер Груп" ООД започна сътрудничество с кораборемонтен завод "VIKTOR LENAC SHIPYARD" d.d., гр. Риека, Хърватия, където извършва монтажни дейности на различни кораби. 

Новини

Виж повече
Проект BG16RFOP002-2.077

Проект BG16RFOP002-2.077

„Премиер Груп“ ООД е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ с номер BG16RFOP002-2.077-1519-C01 по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Получената подкрепа по процедура...

За контакти

ПРЕМИЕР ГРУП ООД
ул. "Капитан Петко войвода" 25
Варна 9000, България
Тел: +359-(0)52-600767, 600076
Факс: +359-(0)52-601469
E-mail:  premiere@premieregroup.net