bg

office.jpg

 

"Премиер Груп ООД", гр. Варна е частна компания регистрирана през 1997 г. в гр. Варна.

 

"Премиер Груп ООД" , офис Варна, предлагат своите качествени услуги на корабостроителни и кораборемонтни заводи, корабособственици.

 

"Премиер груп ООД" разполагат с високо квалифицирани работни групи специалисти, които могат да удовлетворят претенциите на всеки свой клиент или проект било той с морска или промишлена насоченост.

 

Премиер Груп ООД са сертифицирани по ISO 9001 от Ллойд регистър през 1998 г.

 

Проекти

Виж повече

Корабостроителен завод "VARD PIPING NORWAY" AS

Изпълнение на корабостроителни работи и монтаж в съответствие с най-високите стандарти в корабостроенето в завод "VARD PIPING AS", Норвегия

Новини

Виж повече
Проект BG16RFOP002-2.077

Проект BG16RFOP002-2.077

„Премиер Груп“ ООД е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ с номер BG16RFOP002-2.077-1519-C01 по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Получената подкрепа по процедура...

За контакти

ПРЕМИЕР ГРУП ООД
ул. "Капитан Петко войвода" 25
Варна 9000, България
Тел: +359-(0)52-600767, 600076
Факс: +359-(0)52-601469
E-mail:  premiere@premieregroup.net