bg

office.jpg

 

"Премиер Груп ООД", гр. Варна е частна компания регистрирана през 1997 г. в гр. Варна.

 

"Премиер Груп ООД" , офис Варна, предлагат своите качествени услуги на корабостроителни и кораборемонтни заводи, корабособственици.

 

"Премиер груп ООД" разполагат с високо квалифицирани работни групи специалисти, които могат да удовлетворят претенциите на всеки свой клиент или проект било той с морска или промишлена насоченост.

 

Премиер Груп ООД са сертифицирани по ISO 9001 от Ллойд регистър през 1998 г.

 

Проекти

Виж повече

Корабостроител завод " CHOUTEAU ATLANTIQUE", Сен Назер, Франция

Корпусно - заварочна работа стоманени секции, ново строителство.

Новини

Виж повече
Проект BG16RFOP002-2.077

Проект BG16RFOP002-2.077

„Премиер Груп“ ООД е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ с номер BG16RFOP002-2.077-1519-C01 по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Получената подкрепа по процедура...

За контакти

ПРЕМИЕР ГРУП ООД
ул. "Капитан Петко войвода" 25
Варна 9000, България
Тел: +359-(0)52-600767, 600076
Факс: +359-(0)52-601469
E-mail:  premiere@premieregroup.net